Anasayfa
Sepetim
Üyelilk Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üye, anthika.com isimli internet sitesine üye olarak kabul edilmek ile birlikte, taraflar arasında düzenlenen iş bu üyelik sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriği ile ilgili bilgi sahibi olduğunu, içeriğini ve hükümlerini, koşulsuz ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

GENEL HÜKÜMLER

1.     İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “ Sözleşme ” olarak anılacaktır). Anthika İnternet Aracılık Hizmetleri  ( bundan böyle “Anthika.com” veya “Site” olarak anılacaktır.) tarafından kurulan www.anthika.com adlı internet sitesinden ürün alımı ve satışı yapmayı amaçlayan  tüm özel ve tüzel kişiler(anthika.com alan adlı internet sitemizde “Üye”, “Alıcı” yada “Satıcı” olarak anılacaktır)  ile anthika.com arasında üye kayıt aşamasında kurulmuştur.İş bu sözleşme siteye üye olmak isteyen gerçek yada tüzel kişiler için gereken tüm koşulları, yasakları, hak ve sorumlulukları içermektedir.

2.     Anthika.com  adlı internet sitemize üye olmak isteyen gerçek yada tüzel kişilerin “ düzenlenecek üyelik formunu“  eksiksiz,  gerçeğe uygun, doğru, okunabilir ve açık bir biçimde doldurmaları ( Üyeye ilişkin bilgiler TC Kimlik No, ad ve soyad, e posta adresi, telefon, banka hesap bilgileri gibi) halinde üyelikleri aktif hale getirilecektir.

 3.    Anthika.com üye kabulünde tek taraflı olarak, takdir hak ve yetkisine sahiptir.Anthika.com üyelik istemlerini kabul etmeme, reddetme,  geri çevirme hakkına sahip olduğu gibi onaylanmayan yada makul bir süre kullanılmayan üyelikleri askıya alma yada geçersiz kılma hak ve yetkisine sahiptir.

4.     18 yaşından küçükler Anthika.com’a üye olarak kabul edilemez.Anthika.com yaş konusundaki yanlış bilgilendirilmelerden asla sorumlu tutulamaz.18 yaşından büyük gerçek kişiler ise medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduklarını açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.     Anthika.com’a üye olarak kabul edilen gerçek ya da tüzel kişiler ( bu sözleşmenin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişilik için bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eden) anthika.com tarafından sunulan hizmetleri almaya, anthika.com’a dilediği anda giriş yapmaya yetkili olduğunu, bu halde yararlanacağı hizmetlerin seçiminde, kullanımında ve anthica.com’a her girişinde tüm sorumlulukları üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.     Üye; kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini gizlemek ve korumakla yükümlü olduğu gibi bu bilgileri 3. Kişilere açıklaması yada 3. Kişilerin kullanımına imkan tanıması halinde anthika.com’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

7.     Üye, kendisine ait kişisel bilgilerin izinsiz olarak kullanıldığını öğrenmesi halinde bu durumu anthika.com’a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.Üye, iş bu bildirimi yapmayı şimdiden koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.

8.     Anthika.com izinsiz girişleri engellemeye, buna neden olan gerçek yada tüzel kişinin üyeliğini askıya almaya yada sona erdirmeye yönelik hukuksal işlemler yapma hak ve yetkisine sahiptir.

TANIMLAR

           anthika.com                                   : Kurulan sitede tüm yasal hakların sahibi ve işletmecisi konumunda olup, ticaret unvanı Anthika İnternet Aracılık Hizmetleri,adresi ise Belediye Caddesi No :40/z Ayancık/Sinop olan hizmet sağlayıcı, alıcı ve satıcıyı buluşturan bir online alışveriş sitesini ifade etmektedir.

           ÜYE                                                 : Anthika.com tarafından siteye üyeliği kabul edilen gerçek yada tüzel kişiler anlamına gelmektedir.

SATICI                                             : Anthika.com sitesine üye olan gerçek yada tüzel kişiler ile sözleşme     kapsamında tanımlanan ürünlerin satışını yapmak isteyen üyeler anlamını taşımaktadır.

           ALICI                                              : Anthika.com’da sunulan hizmetleri ve satıcı tarafından satışa sunulan ürünleri almak isteyen kişi yada müşteri olarak tanımlanmıştır.

SATIŞ FİYATI                                 : Satış ilanının süresinin dolması beklenmeksizin “ satıcı üye” tarafından belirlenen sabit fiyatlar ürünün satılmasına olanak tanıyan satış biçimi yada fiyatıdır.

E TİCARET ÖDEME SİSTEMİ        : “Alıcı” ve “satıcı” arasında düzenlenmiş olan satış sözleşmesinin bedelin ödenmesine ilişkin bölümünün ifasına yönelik  Üyelik Sözleşmesinde saptanan koşullar içerisinde, anthika.com tarafından sağlanan hizmetler bütünüdür.

SİTE                                                 : www.anthika.com isimli internet sitesidir.

           HAVUZ HESABI                              : Banka/ödeme kuruluşları tarafından yönetilen banka hesabı olup güvenli ödeme sistemidir.

KARŞILIKLI HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

1.    Üyeler, üyelik başvuru formunda yer alan kendilerine ait tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler.

2.    İş bu üyelik sözleşmesi ve ilişkisi bilgisayar ortamında oluşturulması nedeni ile üyelik başvuru formunun doldurulması ve Anthika.com’un kabulü ile sözleşme kurulmuş kabul edilir.Bu bağlamda; anthika.com ile üyelerin karşılıklı sorumluluk, hak ve yükümlülükleri başvurunun kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 3.    Anthika.com alıcı ve satıcıyı buluşturan online bir alışveriş sitesi olarak hizmet sağlamaktadır. Üyeler ile anthika.com ayrı ayrı, birbirlerinden bağımsız taraflardır.Bu nedenle; anthika.com, alıcı ve satıcı üye arasında oluşacak Uzaktan Satış Sözleşmesinin hiçbir şekilde tarafı değildir, kendisine bu yönde herhangi bir sorumluluk yöneltilemez.

4.    Üyeler, anthika.com üzerinden yapacakları tüm işlemlerde yürürlükte olan hukuka ve yasalara uygun davranacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.Gerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile düzenlenen mesafeli satış işlemleri ve gerekse, reklam hukukuna ilişkin satıcı yada alıcı olarak yer alan ve düzenlenen tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan  ve taahhüt ederler.

5.    Üyeler, halen yürürlükte olan yasa maddelerinin anthika.com sitesine yada üyeye yüklediği sorumlulukları bilmediğini ve bilebilecek durumda olmadığını ileri süremezler.Yasaları bilmemek mazeret olarak kabul edilemez.Anthika.com yasal düzenlemelere aykırı yada bu konuda karışıklığa, kovuşturma yada soruşturmaya sebep olabileceğini tespit ettiği tüm satış ilanlarını ve reklamları yayınlamaktan kaçınma hakkına sahiptir.Üye bu durum karşısında anthika.com’un bu yöndeki saptamasını peşinen kabul etmiş sayılır.

6.    Anthika.com’un, üyenin bilişim sistemlerine aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde üyeye rücu hakkına sahip olduğunu üye koşulsuz ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

7.    Anthika.com; taraflar arasında düzenlenen bu sözleşmeyi koşulsuz ve tek yanlı olarak değiştirme, süreli yada süresiz askıya alma, sitenin kullanımını engelleme ve iptal etme hakkına sahiptir.Anthika.com önceden gerek, bir bildirime yada herhangi bir kişinin izin ve onayına gerek duymaksızın anthika.com, kullanım amacını, biçimini ve özelliklerini, usullerini, yapısını, içeriğini ve verilen hizmetleri değiştirme hakkına sahiptir.Bu durumda anthika.com’a hiçbir hukuksal sorumluluk yüklenemez. Bu halde üyeler yararına kazanılmış bir hak oluşturmaz

8.   Oluşabilecek teknik arıza, kesinti, siber saldırı yada 3. Kişilerin işlem ve eylemlerinden doğan sorunlar veya mücbir nedenlerden dolayı ( tabi afetler ve halk hareketleri) anthika.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9.   Genel ahlaka, yasalara aykırı ve kişilik haklarına saldırı içeren nitelikte ilan    verilemez.Özel yada genel yasalarca suç olarak tanımlanan ve kabul edilen eylemler aracı kılınarak anthika.com girdilerinin kullanılması durumunda yasal kurum ve kuruluşlardan bu yönde bir istemde bulunulması halinde üyeler hakkındaki bilgiler anthika.com tarafından ilgili mercilere verilir.

10.  Üyelik sözleşmelerine aykırı eylemler nedeni ile kullanıcıların iptal edilen üyelik bilgileri anthika.com tarafından muhafaza edilecektir.

11.  Üyelikleri iptal edilen kullanıcılar anthika.com’un istem ve koşullarını yerine getirdiği takdirde ve talepleri halinde üyelikleri yenilenebilecektir.

12.  Anthika.com’un  sunduğu hizmetleri hiçbir gerekçe göstermeksizin geçici olarak durdurma, süreli yada süresiz askıya alma yada tamamen dondurması halinde kullanıcı üyelere karşı herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.  Anthika.com sözleşme gereği sunduğu hizmetler kapsamında üyelerine satış garantisi, kesintisiz süreklilik, güncelleme ve hatasızlık konularında açık yada kapalı hiçbir garanti vermez.Anthika.com, üyeler tarafından satışa sunulan ürünleri satmasına ilişkin, alıcıların ise aldığı ürün bedelini ödeyebilecek yeterliliğe sahip olup olmadığına yönelik hiçbir garanti ve taahhüt vermez.Bu hususta anthika.com’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

14.  Satıcı üye, anthika.com ‘da ilan edilen bedelin dışında alıcıdan ve siteden herhangi bir ücret yada bedel isteyemez.Bu koşula aykırılık oluşturan istem, eylem ve fiillerden dolayı üyenin üyeliği askıya alınabilir, süreli yada süresiz dondurulabilir yada iptal edilebilir.Bu seçeneklerden biri yada daha fazlasını tercih etme hakkı anthika.com’a aittir.

15.  Alıcı üye, sitede sunulan hizmet ve ürünleri almak istediğinde teklif ettiği bedel ile hukuken bağlı ve sorumludur.Satın alma işleminin sonlandırılmasından sonra alıcı ürünü kabulden ve bedelini ödemekten, buna olanak sağlayan ve yasalar tarafından açıkça öngörülen düzenlemeler dışında kaçınamaz, vazgeçemez.Alıcının sunulan ürünlere yönelik indirim istemleri kabul edilmez.Alıcı ve satıcı sitede açıkça duyurusu yapılan ödeme koşulları dışına çıkamaz.

16.   Anthika.com üzerinden yaptığınız alışverişlerde kullandığınız tüm banka kredi kartları ile yapılan işlemler üye ve banka/ödeme kuruluşları arasında online gerçekleşmektedir.Banka hesaplarınız,bankamatik,kredi kartı ve şifre bilgileriniz Anthika.com tarafından görüntülenemez,kayıt edilemez.Satıcı, ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra satış ilanında belirtilen süre içerisinde alıcı ve satıcının birlikte kararlaştırdıkları kargo şirketi aracılığı ile alıcıya gönderir.Anthika.com üzerinden satılan ürün yada malın teslimine yönelik sorunlardan anthika.com sorumlu tutulamaz.

17.  Mesafeli satış sözleşmesine dair Yönetmelikte kabul edilen 7 gün içerisinde alıcının cayma hakkını kullanabileceği düzenlendiğinden cayma taleplerinin satıcı üyeye iletilmesi zorunludur.Bu konuda oluşabilecek sorunlarda satıcının iletişim bilgileri alıcıya verebilir.Alıcı ve satıcı bu hususu koşulsuz olarak kabul,beyan ve taahhüt eder.

18.  Hizmet sağlayıcı site aracılığı ile satılan ürün, mal yada hizmetin eksik hatalı yada gizli veya açık ayıplı yada ilanda belirtilen kaliteden düşük olması halinde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince satışı yapan üye sorumludur.Bu yönde oluşabilecek uyuşmazlıklarda anthika.com muhatap değildir.Bu hususta muhatap satıcı ve alıcıdır.

19.  Alıcı satın aldığı ürün, mal yada hizmeti kontrol etmek ile yükümlüdür.Malın ayıplı çıkması halinde tüketicinin korunması hakkındaki Kanun gereğince kendisine tanınan tüm yasal haklarını ürünü satın aldığı satıcıya yöneltmek zorundadır.Bu bağlamda; alıcı ve satıcı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda birbirlerine karşı sorumludurlar.   

20.  Satıcı üye; satışı gerçekleştirilen mal, ürün yada hizmetin satış tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedelini yada komisyonu KDV dahil ödemeyi koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.Sözü edilen bu hizmet bedeli, satış tutarının satıcıya aktarılması aşamasında doğrudan mahsup edilir.

21.  Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra ürün karşılığı bedele yönelik fatura dahil her türlü makbuz ve belgelerin düzenlenmesinden doğabilecek hukuki sorumluluklarda ürün sahibi satıcı doğrudan sorumludur.Bu hususta anthika.com sitesine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

22.  Sözleşme koşullarının satıcı tarafından ihlal edilmesi halinde hizmet sunucu anthika.com doğan maddi ve manevi zararını tazmin etmek hakkını saklı tutar.Sitenin bir nedenle durması yada durdurulması halinde bu durma süresince üyelerle olan hukuki ilişkilerin askıda olduğu kabul edilmiş olup bu nedenle askıda kalan ilanlar nedeni ile satıcı, anthika.com’dan herhangi bir maddi yada manevi tazminat talep edemez.

23.  Satıcı üye satışa sunulan ve ilan edilen ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.Aksi halde; yaptığı yada yapacağı değişikliklerden anthika.com sorumlu tutulamaz.Bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü Fikri ve Sınai mülkiyet ihlallerinden yada 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan sadece satıcı sorumlu tutulacaktır.

24.  Anthika.com yapacağı tüm ihtar, ihbar yada bildirimleri e- mail yada elektronik haberleşme araçlarıyla üyelerine iletme hakkına sahiptir.Yapılan bu tür tebligatlar Tebligat Yasası gereğince geçerli bir tebligatın tüm hukuksal sonuçlarını doğuracaktır.

25.   Sistemin kesintisiz hizmet vereceği veya belirli ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.Bu nedenle bu sözleşme içeriğinde açıkça kabul ve taahhüt ettiği hususlar haricinde kullanıcılara karşı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.Üyeler, sözleşme koşullarının ihlal edildiğini bu nedenle kullanıcı yada 3. Kişilerin zarara uğradığını ileri sürerek anthika.com’dan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

26.   26 Ağustos 2015'te Resmi Gazate'de yayımlanan ve 26 Kasım 2015'te yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun ile düzenlenen "Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik" kapsamında satıcının faaliyet türüne göre(Bireysel,Esnaf,Tacir) üyelik formundaki bilgileri eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.Bu düzenlemeleri yapmamanız durumunda herhangi bir e-ticaret faaliyetinde bulunmanız yasalara aykırıdır.

YASAKLI İŞLEMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.      Üyeler site üzerinden işitme ve dinleme cihazları, ateşli silahlar, alkollü içecekler ve tekel maddeleri, satışı reçeteye bağlanan her türlü zayıflama hapı ,lens,numaralı gözlük ve diğer ilaçlar,cinsel içerik ve pornografik ürünler(iç çamaşırı,mayo,bikini vs… ürünlerin canlı manken üzerinde tanıtım ve satışı) , genel ahlaka aykırı ürünler, uyarıcı ve uyuşturucu madde kapsamında bağımlılık yapan bütün maddeler, trafik aygıtları, satışı Devlet iznine bağlı tüm ürünler, yasaklı hayvan türleri, telsiz, insan organı ve canlı hayvan ticareti, İlgili Bakanlıklarca satışı yasaklanmış tüm ürünler, tüm gıda ürünleri, patlayıcı maddeler, bono- tahvil- hisse senetleri, numaralı gözlük çerçevesi, Fikri ve sınai mülkiyet hakkı veya mülkiyeti kendisine ait olmayan mallar, yasaklı yayınlar , korsan, sahte ve taklit ürünler, veterinerlik ürünleri, kişilerin ruh ve beden sağlığına zararlı ve çevreyi tehdit eden çevre kirliliği oluşturan ürünler, kişilik hakları, şans oyunları, suç mahsulü ürünler, hacking yazılımları ve genel yada özel hukukça yasaklanan alımı yada satımı suç oluşturan ürünlerin satışı ve tanıtılması yasaktır.

2.      Üyeler; yasaklı olduğu tespit edilen yada kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, sınai ve mülkiyet hakkına aykırılık oluşturan ürünlerin sitede satışa arz edilmesini isteyemezler.

3.       Satıcı üye, anthika.com sitesinde satışa sunduğu tüm ürünlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan ( üretim yılı, son kullanma tarihi, boyutları, ürünün yada hizmetin niteliği, özellikle satıcının isim ve unvanı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla öngörülen düzenlemeler) bu bilgileri ürün tanıtım bölümüne eksiksiz bir biçimde yazmakla yükümlüdür.

4.      Satıcı ve alıcı üyeler arasında kişilik haklarına saldırı yada müstehcenlik içeren mesajlaşma ve elektronik iletilerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluk  üyeye ait olacaktır.Bu konuda anthika.com’un hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk yüklenemez, aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılamaz.

5.      Sas(Sorunsuz Alışveriş Sistemi) dışında üyeler arasında yapılacak hesaba havale,kapıda ödemeli vs... alım-satım işlemlerinden anthika.com sorumlu tutulamaz.

6.      Üyeler, anthika.com tarafından sunulan hizmetlere yönelik yaptıkları veya yapacakları tüm eylem ve işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ederler.Üyeler; Rekabetin Korunması Yasası gereğince reklam kurulunun, RTÜK üst kurulunun ceza yasalarınca düzenlenen ilkelere uygun biçimde ürün tanıtım bilgilerini ilgili tanıtım alanına yükleyeceğini koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.Üyeler sitede yer alan, satışa sunulan ürün, mal ve hizmetler üzerinde 3.cü kişilerin ayni veya şahsi haklarının bulunup bulunmadığı yönündeki bilgileri tam ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.Sitede yer alan bilgiler çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

SON HÜKÜMLER

1.       Anthika İnternet Aracılık Hizmetleri ile üyeler arasında oluşacak hukuki uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabidir.Yetkili Mahkeme Ayancık Mahkemeleri ile Ayancık İcra Daireleridir.Üyeler iş bu sözleşme gereği yetkili mahkemenin Ayancık Mahkemeleri olduğunu koşulsuz olarak kabul ve taahhüt ederler.

2.      Taraflar arasında sürekli olarak düzenlenen iş bu sözleşme herhangi bir süreye bağlı olmaksızın taraflardan her birinin yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi dilediği zamanda fesih hakkına sahiptir.Bu halde siteden hizmet alan üyeliklerden bu hizmet nedeni ile siteye ödenmesi gereken bedeller tam olarak ödenir, peşin ödenmiş ise iadesi talep edilemez.

3.      Üyelerin sözleşme içeriğini okuyup, elektronik ortamda onay vermesi ve anthika.com’un başvuruyu kabul etmesi ile sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girmiş kabul edilir.Üye elektronik ortamda onay vermesi ile birlikte sözleşme içeriğindeki tüm koşulları, kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.Faaliyet ve işlemlerin anthika.com tarafından kalıcı olarak sona erdirilmesi durumunda iş bu sözleşmede sona ermiş kabul edilir. Anthika.com istediği zamanlarda iş bu sözleşme koşullarını güncelleyip onaya sunarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Anthika Satılık, Kiralık, Emlak, Oto, Antika, Alışveriş Ürünleri
  • Kurumsal
  • Hizmetlerimiz
  • Gizlilik ve Kullanım

Güvenli Alışverişin İpuçları

Alırken veya satarken nelere dikkat etmelisiniz?
Tıklayın, öğrenin!


anthika
anthika.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından anthika.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.

Copyright 2024 © anthika.com Tüm Hakları Saklıdır...